stichtingbestuur gezocht

BOGOTÁ is een broedplaats in de MetropoolRegio Amsterdam. Een culturele en creatieve hotspot waar veel kunstenaars, creatieven, muzikanten en startende ondernemers een plek hebben gevonden op een inspirerend gebouwencomplex.
Om de volgende stap te zetten in de professionalisering van de culturele programmering bij Broedplaats BOGOTÁ is het nodig om de Stichting Culturele Programmering BOGOTÁ op te zetten. Voor deze stichting in oprichting zijn we op zoek naar een bestuur: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het uitvoerende werk wordt gedaan door de cultureel programmeur en de dagelijkse leiding van BOGOTÁ. De taken van de stichting zullen bestaan uit de ondersteuning, verantwoording, externe financiering, controle op de uitvoering, etc. Aangezien het een stichting met een ANBI-status is, zoeken we specifiek naar een onafhankelijk bestuur.
Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de gevraagde functies.